top
Image Alt

Begravelser og bisættelser

Begravelse/bisættelse

En god og værdig afsked

Hvis du har mistet én, der står dig nær, så er tiden efter ofte svær. I kirken står vi klar til hjælpe og til at rumme de følelser, der opstår i den svære situation.

Ofte vil det være fordelagtigt først at tage kontakt til en bedemand, der kan sørge for de praktiske ting omkring dødsfaldet og også kan hjælpe dig med at tage kontakt til præst. Du er dog også velkommen til at kontakte præsten selv med det samme.

Hos præsten vil I før begravelsen/bisættelsen blive inviteret til en samtale, hvor I som efterladte har mulighed for at tale med præsten om den kære I har mistet, udvælge salmer og musik til begravelsen/bisættelsen, samt tale om alt – fra det praktiske til de store følelser, der kan melde sig i denne svære situation.

Præsten tager herefter ansvar for at begravelsen/bisættelsen forløber, som I har aftalt. Og siden står præsterne til rådighed, hvis der skulle være behov for flere støttende samtaler.

Kontakt til Præst

Der er mange praktiske ting i forbindelse med en bisættelse eller begravelse, som denne side ikke dækker, men det er vigtigt hurtigst muligt at få kontaktet en præst. Telefonnumrene finder du her:

Sognepræst (kbf.) Daniel Ramild Thomsen, Tlf. 92 43 50 02

Sognepræst Maria Brink Hesel, Tlf: 23 30 22 82

Sognepræst Hanne Bohr, Tlf: 23 30 31 21

 

Skal urnen eller kisten nedsættes på kirkegården er det også vigtigt at kontakte graveren.
Ole Jakobsen, tlf. 21 25 17 46.

Begravelse eller bisættelse

Der er forskel på en begravelse og en bisættelse. Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden på en kirkegård, og jordpåkastelsen foretages af præsten efter nedsænkningen. Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken/kapellet.

Herefter transporteres kisten til et krematorium, hvor den brændes.  Asken placeres i en urne efter eget valg og nedsættes f.eks. på et gravsted eller i fællesgraven. Nærmeste pårørende vurderer, om afdøde skal begraves eller bisættes, medmindre afdøde selv har haft et sidste ønske.

Salmer til Begravelse og Bisættelse

Det kan være en god idé at læse nogle salmer igennem. Her er et par gode forslag fra den nye salmebog fra 2002, som vi bruger i kirken. Salmer kan læses og melodierne høres på Den Danske Salmebog Online, Den danske salmebog online, hvor der er flere forslag til egende salmer til begravelse.

 • 31 – Til himlene rækker
 • 34 – Gud skal alting mage
 • 36 – Befal du dine veje
 • 46 – Sorrig og glæde
 • 50 – Under dine vingers skygge
 • 52 – Du Herre Krist
 • 78 – Blomstre som en rosengård
 • 117 – En rose så jeg skyde
 • 121 – Dejlig er jorden
 • 122 – Den yndigste rose
 • 192 – Hil dig frelser og forsoner
 • 336 – Vor Gud han er så fast en borg
 • 375 – Alt står i Guds faderhånd
 • 402 – Den signede dag
 • 538 – At sige verden ret farvel
 • 549 – Vi takker dig for livet
 • 561 – Jeg kender et land
 • 728 – Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
 • 729 – Nu falmer skoven
 • 732 – Dybt hælder året i sin gang
 • 749 – I østen stiger solen op
 • 754 – Se, nu stiger solen
 • 770 – Jeg er træt og går til ro
 • 772 – Til vor lille gerning ud
 • 783 – Kirkeklokke
 • 784 – Altid frejdig

Her er også nogle tekster, jeg kan anbefale at læse, som ofte bruges i kirken i forbindelse med en begravelseshandling: