top
Image Alt

Dåb

Dåb

Dåben er den største velsignelse

Dåben er den største velsignelse. Vi er døbte, fordi vi tror på Jesus Kristus, og vi døber vores børn til den samme tro og til at være med i det samme fællesskab.

Dåben er de kristnes tegn

De små børn får navn i dåben

Dåben finder sted i kirken, som regel under højmessen, højmessen er gudstjenesten kl. 10.30, I kan se i gudstjenestelisten hvilke søndage, der er højmesse i Lidemark kirke.

Dåben kan også finde sted under andre gudstjenester, eller den kan holdes som en selvstændig kirkelig handling uden for gudstjenesten f. ex. en lørdag formiddag.

Gode grunde til dåb
  • At fejre at vi er en del af et fællesskab, hvor hver enkelt er unik og uvurderlig. Og at fejre at vi tror på, at sådan ser Gud også på os.
  • At samle familier og venner og naboer og alle de andre, der føler de hører til i Lidemark. Samle alle, og sige at vi har brug for støtte og opbakning til at skabe et godt liv for vores lille barn.
  • At vælge faddere, der skal være knyttet til vores barn resten af livet, mennesker der vil være med til at formidle de kristne værdier til barnet.
  • Bekræfte sin tro på Gud som altings skaber, på Gud som kærlighedens ophav og fejre det sammen med hele menigheden.
Barnedåb

I Lidemark kan børn blive døbt enten om lørdagen i en dåbsgudstjeneste, eller om søndagen i højmessen.

Før dåben kontakter I den præst, der skal foretage dåben og aftaler en dåbssamtale. Ved dåbssamtalen fortæller præsten om dåben, og I har mulighed for at stille spørgsmål.

 

Faddere eller vidner

Når et barn skal døbes, skal der være minimum to faddere og maksimum fem. Fadderne skal være døbt, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. Deres navne og adresser skal i god tid forud for dåb sendes til kordegnen.

Den fadder, der bærer barnet, kaldes normalt for Gudmor eller Gudfar. Traditionelt set er det faddernes opgave at opdrage barnet i den kristne tro i forældrenes sted, hvis der bliver behov for det. Nu om dage vælger mange desuden også faddere for at knytte de valgte tættere til barnet i dets opvækst. Nogle faddere vælger at fejre dåbsdagen med deres gudbørn årligt.

Er du voksen og skal døbes, skal der være minimum to vidner til stede. Kordegnen skal i god tid inden voksendåben have en liste med navne og adresser på vidnerne.

Voksendåb

Også store børn og voksne kan blive døbt. Forud for dåben går man til dåbs-forberedelse hos en af præsterne. Forberedelsen planlægges individuelt med præsten. Man kan blive døbt fx efter højmessen eller en hverdagsaften og selv være med til at planlægge gudstjenesten.