top
Image Alt

Meninghedsråd

Meninghedsråd

Menighedsrådet bestyrer kirken og kirkegården og administrerer sognets anliggender. Lidemark menighedsråd består af 5 valgte menighedsrådsmedlemmer og sognepræsterne. Menighedsrådet afholder deres møder i længen på kirkegården. Menighedsrådets møder er som regel åbne for offentligheden

Formand, Formand for valgbestyrelsen

Lars Becher Carstens

 

Kasserer

Bjørn Erik Skjelsager

 

Kirkeværge

Pia Holst Oddershede

 

Kontaktperson

Susanne Jensen

 

Menigt medlem

Kristoffer David Schousboe